Bài giảng chuyên khoa Phục hồi chức năng

Giảng viên: BSNT. Đinh Thị Duyên

Bộ môn Phục hồi chức năng

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bộ môn Phục hồi chức năng

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bộ môn Phục hồi chức năng

Giảng viên: PGS.TS Vũ Thị Bích Hạnh

Bộ môn Phục hồi chức năng

Giảng viên: PGS.TS Vũ Thị Bích Hạnh

Bộ môn Phục hồi chức năng

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên

Bộ môn Phục hồi chức năng

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên

Bộ môn Phục hồi chức năng

Trình bày các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mục tiêu, nguyên tắc điều trị và PHCN một số bệnh lý cơ xương khớp thường gặp.

Giảng viên: PGS.TS Phạm Văn Minh

Bộ môn Phục hồi chức năng

Đối tượng: Y5

Giảng viên: ThS. Đặng Thái Thu Hương

Bộ môn Phục hồi chức năng


Giảng viên: ThS. Đặng Thái Thu Hương
Bộ môn Phục hồi chức năng