Giảng viên: PGS.TS Vũ Thị Bích Hạnh

Bộ môn Phục hồi chức năng