Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên

Bộ môn Phục hồi chức năng