Trình bày các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mục tiêu, nguyên tắc điều trị và PHCN một số bệnh lý cơ xương khớp thường gặp.

Giảng viên: PGS.TS Phạm Văn Minh

Bộ môn Phục hồi chức năng