Các bài giảng của bộ môn Thần kinh

Khóa học sẽ giúp sinh viên và học viên có thể học và tham khảo những kỹ năng thăm khám phát hiện các triệu chứng thần kinh trong một số hội chứng bệnh thường gặp trong lâm sàng thần kinh