Giảng viên: PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh

Bộ môn Nội tổng hợp

Đối tượng: Y4 Đa khoa

Giảng viên: ThS. Hồ Thị Kim Thanh
Bộ môn Nội tổng hợp