Bài giảng nằm trong chương trình giảng dạy cho đối tượng Cao học chuyên ngành vi sinh.
Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng tình bày được các đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh, dịch tễ học nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, chẩn đoán trong phòng xét nghiệm, nguyên tắc điều trị và phòng bệnh do enterobacteriaceae gây ra.

Giảng viên: Bộ môn Vi sinh học