Sau khi hoàn thành các học phần, học viên có khả năng:

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục học đại học

2. Trình bày được các kiến thức cơ bản về tâm lý học, lý luận dạy-học đại học, phương pháp dạy-học đại học

3. Trình bày được các nội dung về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên

Giảng viên khóa học: Chuyên gia và giảng viên Trường ĐHYHN


75 kỹ năng y khoa cơ bản, được chia thành ba phần: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thăm khám và Kỹ năng thủ thuật.

Đối tượng: sinh viên y khoa từ Y2 đến Y6, học viên sau đại học, các giảng viên và các bác sĩ. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo y khoa và bác sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế cũng có thể đọc, tham khảo, dạy-học và rèn luyện kỹ năng theo tài liệu này.

Giảng viên: Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng

Tài liệu này sẽ cung cấp một số các kiến thức cơ bản về giao tiếp và góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa và làm tài liệu để sinh viên có thể tham khảo khi học kỹ năng giao tiếp.