Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Quang Trung

Bộ môn Tai Mũi Họng