Giảng viên: PGS.TS. Tống Xuân Thắng

Bộ môn Tai Mũi Họng

Đối tượng: Y5 Đa khoa