Giảng viên: PGS.TS. Phạm Thị Bích Đào

Bộ môn Tai Mũi Họng

Đối tượng: Y5 Đa khoa