Giảng viên: PGS.TS Phạm Trần Anh

Bộ môn Tai Mũi Họng

Đối tượng: Y5