Nhận biết 70 cây thuốc nam thường dùng ở dùng ở cộng đồng.

Trình bày được tên, bộ phận dùng, tác dụng và ứng dụng lâm sàng của 70 cây thuốc nam thường dùng ở cộng đồng.

Giảng viên: TS. BS Nguyễn Thị Thanh Tú

Trình bày được tiêu chuẩn của một vườn thuốc nam mẫu.

Trình bày được tên, bộ phận dùng, tác dụng và ứng dụng lâm sàng của 60 cây thuốc nam thường dùng ở tuyến cơ sở.

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú

Trình bày được các phép dưỡng sinh

Thực hành được các phép: thư giãn, luyện thở 4 thì của Nguyễn Văn Hưởng

Thực hiện được các động tác chống xơ cứng