Giảng viên: PGS.TS Phạm Mạnh Hùng

Bộ môn Tim mạch

Đặt các câu hỏi để phát hiện các triệu chứng cơ năng về tim mạch, mô tả được các tiếng tim bình thường và bất thường. Trình bày các vị trí nghe, tính chất và nguyên nhân của các tiếng thổi.

Giảng viên: GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Định nghĩa suy tim.
Các nguyên nhân suy tim.
Các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của suy tim.
Đánh giá được mức độ suy tim dựa vào lâm sàng.

Giảng viên: TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

Định nghĩa THA theo WHO và JNC VII; Cơ chế bệnh sinh của THA; Các yếu tố nguy cơ và các nguyên nhân gây của THA; Đo huyết áp và đánh giá kết quả đo được theo phân loại của JNC VII.
Chẩn đoán xác định, chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán biến chứng, chẩn đoán giai đoạn của THA; Tên các nhóm thuốc điều trị THA, chỉ định, chống chỉ định của mỗi nhóm và mỗi nhóm kể tên 2 thuốc, liều lượng thường dùng; Nguyên tắc điều trị THA và các biện pháp phòng bệnh THA.

Giảng viên: GS.TS. Phạm Gia Khải ; TS. Đinh Thị Thu Hương

Trình bày được nguyên nhân của tràn dịch màng tim (TDMT).
Biết cách chẩn đoán TDMT.
Biết cách xử trí một trường hợp TDMT có và không có ép tim.

Giảng viên: TS. Đinh Thị Thu Hương

Khóa học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhằm bổ sung và giảm tải cho thời gian học trực tiếp trên lớp hoặc tại bệnh viện.